www.lizar.net

Artea

Artea  Lizartzategi

Arnasa

Kontakizuna bide jakin batetik hasieratik bukaerara daraman prosaz gain, ideiak adierazi eta azaltzeko beste modu batzuk daude. Norberak eman nahi dion zentzu subjetiboari buruz ari natzaizue, Determinatu gabea den imaginari buruz hain zuzen. Sugerentzia edo burutapena gogoratzen dizkiguten objetu, sinbolo, hitz, begirada, keinu eta ekintzak.

Xabier Lizartzategi Maturana